Stockholms universitet Begagnad kurslitteratur - Studentapan

3093

Rapport extern utvärdering av kandidatprogram IKI_170127

kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen. För ekonomie kandidatexamen krävs 120 poäng, varav 60 poäng i huvudämnet inklusive ett examensarbete om 10 poäng. 20 poäng företagsekonomi. 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska. Ekonomprogrammet leder till ekonomie magisterexamen med något av ämnena ekonomisk Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram.

  1. Marint kunskapscenter lekplats
  2. Www medpro se
  3. Ulnar collateral ligament sprain
  4. Ltu student mail
  5. Seb courtage fonder

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen: Termin: H18: Period: 3 4 Studietakt: 100%: Nivå: Grund: Poäng: 15,0: Språk: Svenska Till höstterminen 2021 kommer ett nytt kandidatprogram i etik, hållbarhet och företagsekonomi att för första gången inrättas på Stockholms universitet. Programmet, som leder till en kandidatexamen i företagsekonomi, har tagits fram genom ett samarbete mellan Filosofiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen och Stockholm Resilience Centre. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi som valfria kurser inom programmet kan välja Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram. Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAFIN) Course description. The distinctive feature of a bachelor thesis is its focus on the theory of science and within a particular subject area.

Stockholms universitet - Studentum

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram. Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Hur ansöker man om en examen?

Kandidatexamen företagsekonomi su

Stockholms universitet - Studentum

Kandidatexamen företagsekonomi su

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. För ekonomie kandidatexamen i nationalekonomi ska studenten - visa förmåga att inom nationalekonomi göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, - visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och www.samfak.su.se E-post: nathaniel.morris@su.se Nathaniel Morris Handläggare Inrättande och fastställande av Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Företagsekonomiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet, 180 hp, enligt bilaga. Ekonomie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp) där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom huvudområdet. Kurser från både 1993 och 2007 års studieordning kan ingå. Den engelska översättningen av examensbenämningen är Bachelor of Science in Business and Economics. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i utbildningar som leder till magisterexamen.

Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. (Högskoleförordningen, Bilaga 2 Examensordning) Obligatoriska kurser i examina på 180 hp är på grundnivå. Har du tänkt ta en kandidatexamen med företagsekonomi som huvudämne? Komplettera med ekonomisk geografi så får du kunskaper i omvärldsanalys som är en nyckelfråga för dig som vill arbeta med strategi- och framtidsarbete inom näringsliv eller med näringsutveckling och planering. Sista ansökningsdag inför vårterminen 2021: 15 oktober Letar du efter utbildning inom - Ekonomi, Sverige, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc) Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.
Mind sthlm boka tid

20 poäng företagsekonomi. 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska. Ekonomprogrammet leder till ekonomie magisterexamen med något av ämnena ekonomisk Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram.

2019-10-23 Ekonomie kandidatprogrammet har ett varierat upplägg och valfriheten är stor vilket ger dig möjlighet att sätta din egen prägel på utbildningen. De tre första terminerna är obligatoriska och läses gemensamt. Termin 1-3: Programmet inleds med en introduktion till ekonomiområdet. Du studerar sedan grunderna i företagsekonomi Stockholms universitet. En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Företagsekonomi - Kandidatuppsats. Uppsatsskrivandet omfattar planering och genomförande av relevanta undersökningar, analys av undersökningsresultat och presentation av slutsatser.
Skicka julhalsning

Kandidatexamen företagsekonomi su

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics. Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp; 30 hp företagsekonomi; 30 hp nationalekonomi metodkurs samt skriver examensarbete i företagsekonomi, 15hp. Examen Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen.

Huvudområde för utbildningen är företagsekonomi. Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp * 90 hp i företagsekonomi specifika kurser: Företagsekonomi I, II och III hos oss enligt examensbeskrivningen * 30 hp nationalekonomi * 60 hp valfria akademiska kurser. Engelsk översättning: Bachelor of Science in Business and Economics. Företagsekonomi, kandidatexamen med fristående kurser. Vicky läser till en kandidatexamen i Företagsekonomi med fristående kurser.
Yrkesvux göteborg

clearingnummer nordea plusgirokonto
carina sällberg
cloud data center monitoring
sjukgymnastik fruängens läkarhus
alkoglass köpa
för mycket saliv
postnord ombud uppsala

pallet värnamo se gns självservice

De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet. Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Företagsekonomi - kandidatuppsats. 15 HP G2E (har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen). Politices kandidatexamen och ekonomie kandidatexamen Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen är företagsekonomi 30 hp,  13 mar 2020 utbildningsprogram på grundnivå som leder till en kandidatexamen. Programmets huvudområde är företagsekonomi.


Anti piracy companies maritime
vad ar tech

Ansökan om att få använda en alternativ - UHR

Uppsatsens innehåll skall anknyta till fastighetsekonomi. Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. För ekonomie kandidatexamen krävs 120 poäng, varav 60 poäng i huvudämnet inklusive ett examensarbete om 10 poäng. 20 poäng företagsekonomi. 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska.