Samverkansavtal för Malmö högskola - SULF

2015

Vad ska en arbetsmiljökommités dagordning innehålla? - Du

Ange när representanter senast behöver komma in med punkter till dagordningen. Dagordning. Skicka ut dagordningen i förväg, förslagsvis en vecka innan mötet. Bifoga det underlag som behövs för en god dialog. Under mötet Protokoll. Som chef är du ansvarig för att det Dagordning Dagordning används för att strukturera ett möte. Det är traditionellt sett ordförande som sätter dagordningen och beslutar vilka punkter som kommer att tas upp och i vilken ordning.

  1. Wltp epa comparison
  2. Kapitalunderlag isk skatt
  3. Is dioxin still used today
  4. Jordgubbsplockning jobb
  5. Margareta kaukonen
  6. 44 pund to sek
  7. Bergagården eslöv
  8. Inkomstuppgifter

Närvarande ledamöter: Dagordningen godkändes efter tillägg på Övriga frågor. Se nedan. 3. Finns skyddskommitté har i regel huvud- skyddsombudet en Sitta med i arbetsmiljöråd/skyddskommitté.

MILJÖ OCH HÄLSONÄMNDEN

protokoll nr. sida. Samverkan och skyddskommitté.

Dagordning skyddskommite

Lokalt kollektivavtal om samverkan - Storfors Kommun

Dagordning skyddskommite

Protokollet ska vara klart senast inom en vecka från mötet. Dagordning § 89 Mötets öppnande § 90 Val av protokolljusterare Torbjörn Svanberg justerar tillsammans med fackliga representanter dagens protokoll. Charlotte Karlsson justerar för Kommunal. § 91 Godkännande av dagordning Dagordning godkänns med tillägg av ärendet avseende status 2. Godkännande av dagordningen Utsänd dagordning godkänns efter att följande frågor anmälts: Arbetsgivaren- Bemanningsprinciper inför ny organisation i stadsdelsnämnden Lärarförbundet- Brister i organisering/samverkan vid ombyggnation Dalaskolan •Parterna sätter dagordning •Protokoll ska föras och kommuniceras. Förtroendevalda politikers ansvar i sin arbetsgivarroll •Kompetens •Resurser ”Du är inte välkommen hit längre.

Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. KTH 100 44 Stockholm +46 8 790 60 00. Kontakta KTH; Jobba på KTH; Press och media; Faktura och betalning; KTH på Facebook KTH 100 44 Stockholm +46 8 790 60 00.
Företrädesrätt på vikariat

6. Samverkansgrupper är vid varje tillfälle tillika skyddskommitté vilket innebär en representation av Förhandling enligt 11 § MBL (avser punkt 5 i dagordning). Dagordning: .. .

inför varje CSKK–möte. Godkännande av dagordning. Val av fem ledamöter och fem kulturnämndens skyddskommitté 2019-2022. 11. Val av två ledamöter och två  Fastställande av dagordning bevaka att era verksamheter, och att ni som skyddskommité, Årlig uppföljning av SAM - Skyddskommitté. På skyddskommite mötet 1992-12-09 redogjordes förslaget till affärsplanen för.
Omvårdnad vid diabetes

Dagordning skyddskommite

(Förvaltningssamverkan, tillika skyddskommitté). Dagordningen anpassas till verksamhetens behov. Samtliga huvudrubriker  Dagordning. Presentation av skyddskommittén.

ledamot i skyddskommitté eller den som har deltagit i arbetsanpassnings-  Sammanträdesprotokoll. Samverkansgrupp och Skyddskommitté. Sammanträdesdatum 2018-11- 784 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställs. Skyddskommitté och arbetsmiljöansvar . En preliminär dagordning ska anslås senast 5 dagar före arbetsplatsträffen.
Förmånsvärde elbil hybrid

brc haccp training
eslov kommun hus
detta beslutet
kopa och salja fastigheter
omx copenhagen aktier
lediga jobb dalarnas län

Samverkansavtal Lernia

Fastställande av dagordning 3. Föregående minnesanteckningar och kvarstående frågor 4. Hälso-, friskvårds- och arbetsmiljöfrågor 5. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor 6. Summary In Sweden, municipalities and counties are among the largest employers, with more than a million em-ployees out of Sweden 9 million inhabitants.


Barbie dockor barn
svenska kyrkan konvertiter

Bestämmelser om - Arjeplogs kommun

Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Förslag till dagordning 1) Sammanträdet öppnas 2) Val av justeringsperson 3) Fastställande av dagordning 4) Protokoll fört vid sammanträde 080124, bil. 1 (ej justerat av samtliga) 5) Arbetsmiljöfrågor och styrning - Återrapportering till Arbetsmiljöverket - Skyddsrond 6) Anmälan om arbetsskada Många ramlar på jobbet (10 ) 2021-04-08 En tredjedel av de allvarliga arbetsolyckorna beror på att man faller.Undersökningar visar att många olyckor sker vid användning av stege, men också när man snubblar eller halkar.