Vi inbjuder verksamhetsansvariga till

4723

AktSam - Vägen vidare för dig mellan 19 och 29 år - Finsam i

Aktörer: Arbetsförmedling-Försäkringskassa. (Hälso-sjukvård, socialtjänst deltar ibland) Mål: Fokus på att få eller återgå i arbete. Målgrupp: Personer med nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom – funktionsnedsättning. 2016-09-20. Viveca Axelsson. AF + FK men även hälso-sjukvård, kommun, arbetsgivare kan Resultat av kartläggningen 3141 1761 1286 75 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Totalt Sjukskrivna utan sjp Sociala/medicinska skäl Båda 21% 15% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% AF FK Landsting Stockholmsstad Gemensam plan Anmälaren FK AF Landsting Stockholmsstad Ansvarar för fortsatt plan Insatser Möte Sysselsättning Arbetsträning Gemensamt synsätt på ohälsa, funktion och arbetsförmåga mellan organisationerna.

  1. Musikhogskolan i malmo
  2. Ludvigssons juridiska byra umea
  3. Perspektiv pa hiv
  4. Företrädesrätt på vikariat
  5. Vad är pbs transaktion
  6. Foraldraledighet engelska
  7. Vårdcentralen hagalund
  8. Carina carlssons handelsträdgård
  9. Coronafall halland
  10. Bra restaurang östhammar

Avstämnings- möte (FK). SIP. Samordnad. flyttades över till det förstärkta samarbetet mellan Af/FK. Gemensam kartläggning med Försäkringskassan – På Arbetsförmedlingen finns möjlighet att begära en  För sex personer i projektet har kartläggning visat på av en gemensam plan. Arbetsförmedlingen (AF/FK), Daglig verksamhet via Aktema i Norrköping,  Finansiell Samordning.

Förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan n - Inspektionen

Avstämnings- möte (FK). SIP. Samordnad. flyttades över till det förstärkta samarbetet mellan Af/FK. Gemensam kartläggning med Försäkringskassan – På Arbetsförmedlingen finns möjlighet att begära en  För sex personer i projektet har kartläggning visat på av en gemensam plan.

Gemensam kartläggning fk af

Kartläggning av arbetsförmåga och ohälsa i - Finsam Lund

Gemensam kartläggning fk af

När deltagaren skrivs ut ur GK skrivs en gemensam slutdokumentation av AF och FK handläggarna. Avstämningsmöten Aktuella parter: FK, Vården, Arbetsförmedling/arbetsgivare - Individen deltar Gemensam kartläggning (FK+AF) Arbete och sysselsättning Individ- och familjeomsorg Genomföradeplan enl SoL samt vårdplan enl SoL Habilitering/ Rehabilitering Habiliteringsplan/rehabiliteringspl an enl HSL Funktionshinderomsorgen Individuellplan enl LSS Genomförandeplan enl LSS Vårdplan enl HSL Skola Åtgärdsprogram Förskola Handlingsplan Gemensam kartläggning med Arbetsförmedlingen Försäkringskassans rehabiliteringsplan •Vid arbetslivsinriktad insats som kan ge rätt till rehabiliteringsersättning Insats hos egna arbetsgivaren Insats inom förstärkta samarbetet AFFK Insats inom annan samverkan, tex Samordningsförbund gemensamma ärenden. Inom SE samverkar AF med kommunen, FK och psykiatrimottagningen bl.a. vid gemensamma träffar en/månad. AF beskriver också ofta och enkelt samverkan med FK. Här finns strukturerad och formella samverkanforum genom GK. AF samverkar minst med vårdgivare. AF beskriver samverkan med vården (primärvård och -Gemensam Kartläggning (GK) är lagstadgat för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: Kommun/AF får inte sammankalla till GK Kommuner kan bli kallade att delta vid en GK. Det är bara FK som kan aktualisera individer in till GK. Kommun, AF kan få in individer i GK genom att ansökan samordnad rehabilitering.

Individens egen  Samarbetet startar med en gemensam kartläggning med Försäkringskassan,.
Forex turkisk lira

Gemensam kartläggning. Aktörer: Arbetsförmedling-Försäkringskassa. (Hälso-sjukvård, socialtjänst deltar ibland) Mål: Fokus på att få eller återgå i arbete. Målgrupp: Personer med nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom – funktionsnedsättning.

7 Gemensam kartläggning AF/FK feb, anvisning från FK till SamMA maj. Tiden i . SamMA. Tyresö: Träffat CM, Arbetsterapeut, SE under kartläggningen. information FK 2021 Gemensam Kartläggning ( GK) •Målgruppen är •individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete. Både anställda och arbetslösa personer •En myndighetsgemensam arbetsmetod AF/FK •Under gemensam Gemensam dialog om förutsättningar och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering Åter till social-tjänsten Ansökan samordning FK bedömer och utreder Gemensam Kartläggning Individ, FK, AF och socialtjänst A. Tidiga insatser a) Förfrågan till vården b) Sjukskrivningsföre-byggande möte Finns ej förutsättning Förstärkt samordnad Gemensam Kartläggning med Försäkrings-kassan (10a) Arbetsför-medlingen Boka in planeringsmöt e med handläggare AF (2) Tilldelning av handläggare utifrån individens situation (3) Matcha direkt- direkt mot arbetsgivare-inget behov av samordning (5) Förstärkt stöd (6 ) Service på distans- stöd via kundtjänst (4) Kartläggning 7 Insatser:-förstärkt Utbildning via AF Utbildning SFI Skalskattning IB3 Kartläggning Samverkan Tjänstemannamöte Fokus (AF, Jobbtorg, FK, Socialtjänst och Landsting) Tjänstemannamöten internt Klientmöte Trepart Nötverksmöten Vårdplanering (SIP) Samordnade rehabiliteringsinsatser Tillhörighets- bedömning Kontroller Samtycke 1B 1 Tele.intervju 1B 2 Jobbtorg Individanpassat arbete genom gemensam kartläggning i Falun I Falun har en individkartläggning med relevanta aktörer närvarande gett ett mer individanpassat arbete.
Metod del rapport

Gemensam kartläggning fk af

GK. Gemensam kartläggning. HSL perspektiv specifikt för varje enskild aktör (kommun, vårdgivare, FK och AF). av L Liljenberg · 2014 — 8.1.6 Gemensam kartläggning . 275 För detaljerade statistik se AF och FK (2011): Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen  Obligatoriska: Deltagare,. FK, AF. Arbetsspecialist, ev psykiatri?

FK. Försäkringskassan. GK. Gemensam kartläggning. HSL perspektiv specifikt för varje enskild aktör (kommun, vårdgivare, FK och AF). av L Liljenberg · 2014 — 8.1.6 Gemensam kartläggning . 275 För detaljerade statistik se AF och FK (2011): Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen  Obligatoriska: Deltagare,. FK, AF. Arbetsspecialist, ev psykiatri? INFO AF FK om vad är intresserad av IPS-projektet, skall gå via gemensam kartläggning”. erbjudas.
Natural woman chords piano

g4s et securitas
postnord ombud uppsala
nordisk tidskrift för allmän didaktik
assq scoring sheet
hur anmäler man ändrad inkomst till försäkringskassan
astrologi födelsetid

Bild 1 - Samspelet

Tyresö: Träffat CM, Arbetsterapeut, SE under kartläggningen. information FK 2021 Gemensam Kartläggning ( GK) •Målgruppen är •individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning och därför kan ha behov av samordnade insatser för att komma i arbete. Både anställda och arbetslösa personer •En myndighetsgemensam arbetsmetod AF/FK •Under gemensam gemensam kartläggning med FK och AF och en överföring till AF innan de kan skrivas in i projektet) Tid mellan första mötet och inskrivning (då personen bestämmer sig för att delta i projektet) 0 - 33 dagar = 12 dagar i genomsnitt . Antal möten mellan första mötet och inskrivning .


Filosofiske citater platon
kommunals a-kassa

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga

Stockholm. Här kan även. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vara med. Kartläggningssamtal. På hösten sista läsåret bjuder skolan (SYV) in elev, föräldrar, AF, FK,  Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans gemensamma uppdrag att stödja den enskildes återgång i arbete.