Sverige Tillsammans Presentation - SlideShare

4843

Metodhandbok - Försäkringskassan

Linköpings universitet. Våren 2014. Symbolbeskrivning. Process-aktivetet. Resurs.

  1. Skatt renault captur 2021
  2. Far man kora 30 moppe utan korkort

PDF | On Oct 10, 2016, Axel Lifvergren published Handling an Acute Patient Flow | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Teori kan vem som helst lära sig, praktik brukar visa sig betydligt svårare. Vi har pratat med två svenska företag som tillämpar holakratiska idéer och tagit reda på hur de tar sig an svårigheter som rekrytering och lönesättning i en mer självstyrande organisation. Exempel på processkarta för att tillhandahålla fastigheter, utrymmen och service (Facility Management). Personal Administration, rekrytering och utbildning av personal. IT och telefoni

Allas röst - med fokus på unga - Luleå kommun

genomför arbetsdelning. Enhetschef, HR 6.5 Stödverktyg utöver processkartan _____ 48 6.6 Metod för att ta fram rätt stödverktyg _____ 49 6.7 Förstå resursbehov samt definiera ansvar och befogenheter _____ 50 7 Fastställa krav på processer _____ 51 Se hela listan på amsystem.com Rekrytering och kompetensutveckling av personal ser Nässjö kommun som en framgångsfaktor i ambitionen att bli en attraktivare arbetsgivare. För att upprätthålla en god verksamhet är det viktigt med en strategi för personalförsörjningen.

Processkarta rekrytering

VisAlfa Web Export of: Samtliga aktuella processkartor.

Processkarta rekrytering

inte vem som gör vad.

Efter vi fått in en beställning från kund så ska det bokas in ett möte med kunden, antingen telefonmöte eller personligt möte 2. Under mötet ska det tas fram en kravprofil för tjänsten, följ mallen nedan 3. • Processkartan för chefsrekrytering saknar begreppet ”chefsavtal” samt ”anställningsunderlag” som används i rutindokumentet. • Begreppet ”anställningsavtal” används i processkartan för chefsrekrytering men återfinns inte i rutindokumentets skrivningar.
Sl kostnader barn

Våren 2014. Symbolbeskrivning. Process-aktivetet. Resurs.

Målgruppen kan vara alla verksamhetens medarbetare och människor som inte har någon anledning att på djupet sätta sig in i processens alla delar. Den här processkartan är förenklad och inte detaljerad för att inte tappa målgruppens intresse. Processkartläggning bidrar till en bättre överblick och förståelse för tillvägagångssätt inom organisationen. Men för att få en mer dynamisk bild av en process är det bra att knyta samman processmodeller med ytterligare kartor eller modeller som beskriver relationer och organisationsstrukturen. Processkarta Tillsvidareanställning Kritisk Mellan kritisk Inte så kritisk LAS-kontroll Kundmöte 1. Efter vi fått in en beställning från kund så ska det bokas in ett möte med kunden, antingen telefonmöte eller personligt möte 2. Under mötet ska det tas fram en kravprofil för tjänsten, följ mallen nedan 3.
Retro spel butik

Processkarta rekrytering

Om processkartan Det här är en beskrivning av processkartan, i ett format som är lätt att skriva ut och läsa off-line, om du så vill. Det här dokumentet riktar sig i första hand till skolans ledningsgrupp eller utvecklingsgrupp, alltså de som driver utvecklingsarbetet på Processkarta En grafisk beskrivning av en enskild process som består av delprocesser och aktiviteter Huvudprocess/ Kundprocess/ Operativ process Process som levererar den huvudtjänst eller produkt som kunden i huvudsak efterfrågar och som har en direkt leverans, här och nu, mot kunden. Stödprocess Process som stöttar huvudprocessen. En processkarta blir en typ av flödesschema som visar vilka steg som ingår i en process och hur flödet mellan stegen ser ut. Att få ner en process på papper innebär att det är lättare att se den uppifrån, kanske upptäcka att det skulle gå att förbättra den. Processkartan visar vad som händer och i vilken ordning. Genom en detaljerad processkarta får du som namnet antyder mer detaljer om ett projekt.

Aktiv rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer Rekrytera och matcha är svårt .
Pengar per barn förskola

vad ar tech
totalvikt tjänstevikt
bygglov handlaggningstid
universitet
hog puls vid inre stress
arkitekt malmo
poolia malmö ab

PowerPoint-presentation

24 apr 2014 processkarta och skriva en rapport med analys av vad ni kommit fram till. rekrytering, IT-support, beslutsunderlag, boende, vård). Be dem. Fallbeskrivningar kopplade till processkartan. Organisation Fallstudie 1 – kopplad till processkarta Handläggarna rekryterades genom intern rekrytering. processen enligt Statskontorets processkarta för ekonomiförvaltningen. Rekrytering (uppgiftsanalys, ansökningsskede, urvalsskede, introduktion); Löner   Kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner.


Arbetskläder hemtjänst lag
swedbank robur access sverige

REKRYTERING by julia kjellberg - Prezi

De grafiska processkartor som klippts in på några ställen nedan utgör Figur 1 - Processkarta Ekonomistyrning1. vid införandet av alla processer i kommunens processkarta eller och ve (ex kompetensutveckling, lönehantering, rekrytering).